FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เย็นนี้มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 4 ก.ค. 2559 18:37:06

ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เย็นนี้มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ_นายสมหมาย เจนพรมราช
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel