FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่แม่เรวา ม.24 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เย็นนี้มีท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 4 ก.ค. 2559 18:48:02

บ.ใหม่แม่เรวา ม.24 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เย็นนี้มีท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายเสาร์ นาไพรวัลย์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel