กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังยาว ม.3 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:13:05

บ.วังยาว ม.3 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก_นายเวช ศรีนุ่นขาว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS