กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
อชที่ กช.1(คลองพูล)ต.เกาะชัาง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมารน้ำฝนได้ 50 มม. ครึ้มฟ้า ครึ้มฝน เมื่อคืนฝนตกประมาณ 1 ทุ่ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:25:07

อชที่ กช.1(คลองพูล)ต.เกาะชัาง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมารน้ำฝนได้ 50 มม. ครึ้มฟ้า ครึ้มฝน เมื่อคืนฝนตกประมาณ 1 ทุ่ม_นายวัชรินทร์ พันธุนาคิน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS