กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าคลอง ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งยังไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:06:04

บ.ท่าคลอง ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งยังไม่มีฝน_นายวิเชียร ชัยศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS