กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม._เช้านี้ท้องฟ้าเริ่มมีแดด มีเมฆน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:32:55

บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม._เช้านี้ท้องฟ้าเริ่มมีแดด มีเมฆน้อย_นายสมบัติ วันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS