กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะปงล่าง ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:18:36

บ.ตะปงล่าง ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนเมื่อวานมีฝนปรอยๆเล็กน้อย_นายบุญช่วย เขานุกูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS