กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเเก้มซ้ำ ม.13 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:05:06

บ.คลองเเก้มซ้ำ ม.13 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นายอาธร ผดุงรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS