ค้นหา
FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> ข้อมูลบริการ >> แผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด
ดาวน์โหลดแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250000


 
 
แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250000 ทั้งหมด 47 ระวาง
Index Map
CHIAGMAI(16.5 Mb.)
CHIANGDAO(15.6 Mb.)
CHIANGRAI(16.9 Mb.)
LI(16.5 Mb.)
NAN(15.5 Mb.)
NB47-2(18.0 Mb.)
NB47-3(17.4 Mb.)
NB47-7(17.7 Mb.)
NB47-8,5(19.1 Mb.)
NB47-12(14.9 Mb.)
NB48-9(14.0 Mb.)
NC47-3(15.5 Mb.)
NC47-6,7(16.4 Mb.)
NC47-10(13.8 Mb.)
NC47-11(17.2 Mb.)
NC47-14(18.1 Mb.)
NC47-15(16.8 Mb.)
NC48-1(16.8 Mb.)
ND47-2(17.9 Mb.)
ND47-3(16.7 Mb.)
ND47-4(17.1 Mb.)
ND47-6(17.5 Mb.)
ND47-7(17.0 Mb.)
ND47-8(18.1 Mb.)
ND47-11(18.4 Mb.)
ND47-12(18.5 Mb.)
ND47-15(18.2 Mb.)
ND47-16(18.2 Mb.)
ND48-1(17.6 Mb.)
ND48-2(15.6 Mb.)
ND48-3,15(10.8 Mb.)
ND48-5(18.9 Mb.)
ND48-6(16.6 Mb.)
ND48-7(16.9 Mb.)
ND48-13(18.0 Mb.)
NE47-7(19.6 Mb.)
NE47-11(18.5 Mb.)
NE47-12(20.3 Mb.)
NE47-14(18.2 Mb.)
NE47-15(16.6 Mb.)
NE47-16(20.1 Mb.)
NE48-9,5(22.2 Mb.)
NE48-10,6(15.2 Mb.)
NE48-13(17.4 Mb.)
NE48-14(17.6 Mb.)
PHAYAO(15.8 Mb.)
THONGPHAPHUM(14.4 Mb.)
   

*คำแนะนำในการใช้แผนที่ ควรดูในสารบัญแผนที่ธรณีวิทยา(index map)ก่อน

*เนื่องจากไฟล์มีขนาดค่อนข้างใหญ่อาจใช้เวลาโหลดค่อนข้างนาน ท่านอาจต้องใช้โปรแกรมช่วยในการดาวน์โหลด

*หากมีปัญหาในการใช้แผนที่หรือต้องการแผนที่ฉบับจริง โปรดติดต่อ ฝ่ายแผนที่ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี 02-621-9723

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th