FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพะกลาง ม.6 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนปรอยๆเป็นช่วงๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 15:41:13

บ.แพะกลาง ม.6 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนปรอยๆเป็นช่วงๆ_นายสุเมศ เลิศใหม่ดี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel