FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

วันที่ 14 ก.ค. 2559 16:55:07

บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายประหยัด อินทอง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel