กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าขี ม.7 ต.ห้วยขมิ้ย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 09:07:40

บ.ป่าขี ม.7 ต.ห้วยขมิ้ย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสาย กาฬภักดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS