FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าแดง ม.3 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดด

วันที่ 20 ก.ค. 2559 10:28:55

บ.นาเจริญ ม.8 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก_นางสุพัตรา  นวลจันทร์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel