กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบบก ม.7 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 15:44:35

บ.สบบก ม.7 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง_นายนิรันด์ กุณะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS