กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินดินแดง ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:11:14

บ.เนินดินแดง ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก_นายมานพ เอี่ยมป้อ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS