FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่เจริญ ม.18 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 37 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน

วันที่ 22 ก.ค. 2559 07:42:39

บ.ใหม่เจริญ ม.18 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 37 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน_นายสมชาย น้อยกอ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel