กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 17.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนที่ตกตั้งแต่วเวลา 16.30-17.30 น. ได้ 25 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:30:26

บ.สองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 17.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนที่ตกตั้งแต่วเวลา 16.30-17.30 น. ได้ 25 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก_นายบุญหนัก ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS