กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางฮ่าง ม.1 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:30:59

บ.ปางฮ่าง ม.1 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ มีลมแรง_นายเตือน วังทูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS