กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ม.4 บ.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_เวลา 18.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ีฝนตกปรอยต่อเนื่องทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:04:54

ม.4 บ.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_เวลา 18.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ีฝนตกปรอยต่อเนื่องทั้งวัน_เครือข่ายทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS