กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางฮ่าง ม.1 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:33:52

บ.ปางฮ่าง ม.1 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายเตือน วังทูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS