กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชมพูใต้ ม.1 ต.ชมพูน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:06:28

บ.ชมพูใต้ ม.1 ต.ชมพูน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก อากาศร้อน_นายพยม กลำทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS