กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกกลาง ม.13 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:33:04

บ.โคกกลาง ม.13 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง_นายสายเฮียง เชียงฮาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS