กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สะแกเครือ ม.1 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ตอนบ่าย และช่วงเย็นท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:15:23

บ.สะแกเครือ ม.1 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ตอนบ่าย และช่วงเย็นท้องฟ้าโปร่ง_นายเอกชัย จันมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS