กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองทราย ม.5 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:30:47

บ.คลองทราย ม.5 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตลอดทั้งวัน_นายจำเนียร สาลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS