กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางเนียง ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:52:55

บ.บางเนียง ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายเสน่ห์ บุญน้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS