กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กะรน ม.1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกหนักในช่วงเช้า-บ่าย ขณะนี้ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:00:13

บ.กะรน ม.1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกหนักในช่วงเช้า-บ่าย ขณะนี้ไม่มีฝนตก_นางประภา อรุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS