กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศรีรายา ม.2 ต.เกาลันตาใหญ่ อ.เกาลันตา จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:09:33

บ.ศรีรายา ม.2 ต.เกาลันตาใหญ่ อ.เกาลันตา จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายห๊ะเลส บุญเกิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS