กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สองคอน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง อากาศแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 16:40:05

บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายบุญหนัก ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS