FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สระโอ่ง ม.9 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก น้ำในคลองสูงขึ้นเล็กน้อย

วันที่ 5 ส.ค. 2559

บ.สระโอ่ง ม.9 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก น้ำในคลองสูงขึ้นเล็กน้อย_นายชริน เอี่ยมชื่น
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel