กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:53:44

บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย นายสมหมาย นวลศรีใส
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS