กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนศิลา ม.6 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดด ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 80:02:28

บ.โนนศิลา ม.6 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดด ไม่มีฝนตก นายทองคำ กองพิลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS