FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นเกลือ ม.4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.

วันที่ 8 ส.ค. 2559 07:46:55

บ.ต้นเกลือ ม.4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม._นายสมบัติ วันทา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel