กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกกระชาย ม.7 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:22:02

บ.โคกกระชาย ม.7 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นางประยูร มนตรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS