กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยโจ้ ม.10 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:30:34

บ.ห้วยโจ้ ม.10 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก นายตะไหนเจียว แซ่ย่าง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS