กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับเม็ก ม.3 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระเเก้ว_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีเมฆฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:59:09

บ.ซับเม็ก ม.3 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระเเก้วเวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีเมฆฝน_นางชูศรี ติโลกะวิชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS