กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พร้าว ม.5 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตกมา 2 วันแล้ว อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:28:07

บ.พร้าว ม.5 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตกมา 2 วันแล้ว อากาศร้อน_นายผัด เมืองมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS