กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหยวก ม.3 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนปรอยๆตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนจนถึงปัจจุบัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:45:26

บ.บ่อหยวก ม.3 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนปรอยๆตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนจนถึงปัจจุบัน_นายไสว อักขะระ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS