กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าเดื่อ ม.3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:45:12

บ.ท่าเดื่อ ม.3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายสุนทร ศรีบุญเพ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS