กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เมืองแปง ม.1 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:07:59

บ.เมืองแปง ม.1 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย_นายดวงฤทธิ์ บุญมาลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS