กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองผักแว่น ม.9 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:56:05

บ.หนองผักแว่น ม.9 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก_นายนิวัฒน์ สุนทร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS