กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากพู่ ม.3 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา _สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:40:02

บ.ปากพู่ ม.3 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา _สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกปรอยๆทั้งวัน_นายชัยศรี ทองเหลือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS