กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ากระบาก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:36:24

บ.ท่ากระบาก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ช่วงเย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายประสิทธิ์ เหลืองอ่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS