กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลาบ่า ม.1 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะนี้ฝนหยุดแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:38:54

บ.ปลาบ่า ม.1 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะนี้ฝนหยุดแล้ว_นายมนตรี ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS