FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_วันนี้มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลา 16.00-18.30 น. ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้ามืดครึ้ม

วันที่ 6 ก.ย. 2559 19:00:47

บ.สองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_วันนี้มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลา 16.00-18.30 น. ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายรัก สีทาสังข์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel