FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าเหียง ม.1 ต.ป่าเหียง อ.พาน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน

วันที่ 7 ก.ย. 2559 07:49:21

บ.ป่าเหียง ม.1 ต.ป่าเหียง อ.พาน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน_ นายบุญมี เชมือ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel