กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันสลีหลวง ม.4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 22 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:57:31

บ.สันสลีหลวง ม.4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 22 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน_นายศิริ จาคำคง  
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS