กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 69 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:44:05บ.ไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 69 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน_นางรัตนา แก้วหล้า  
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS