FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาไม้ไผ่ ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี

วันที่ 7 ก.ย. 2559 08:36:19

บ.เขาไม้ไผ่ ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี_นายลือชัย เวียงคำ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel