กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาเวียง ม.3 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม._วันนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 13:48:37

บ.ผาเวียง ม.3 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม._วันนี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก_นายณัฐธิระภัทร จุดกันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS