กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกรปอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:24:29

บ.สักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกรปอยๆ_นายอินถา ก้อนจะลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS